Monthly Archives: Tháng Mười 2012

Tường thuật: Toàn cảnh hội nghị nhà chung cư CT2 Văn khê, Lần thứ 2(28/10/2012)

KÍnh thưa bà con khu phố Nhà CT2 văn khê, Hà Đông Hà nội. HNNCC  Văn khê lần hai diên ra hết sức căng thẳng và kịch tính. * KẾT THÚC HIẾP 1: DÂN- BQT : TỶ SỐ: 3-0 1-0: … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | 9 phản hồi

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

BỘ XÂY DỰNG Số: 08/2008/QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Quản lý vận hành tòa nhà | %(count) bình luận